Fermež napouštěcí 500ml Labar

2015
Neohodnoceno

Labar fermež napouštěcí 500 ml


  • (5 ks) Skladem
69 Kč
Kategorie: Napouštědla k ochraně dřeva
 

Popis produktu

Vlastnosti a výhody -

Směs vysychavých olejů rozpouštěných v lakovém benzínu s přídavkem sušidel. -

Chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy -

Hustota při 20°C: 910 kg/m3 -

Viskozita při 20°C: max 25 s (pohárek č.4) -

Obsah netěkavých složek: min. 65% -

Ředidlo: S 6006 -

Zasychání: při teplotě 20°C 24 hodin, úplné vyschnutí do 48 hodin -

Skladování: V suchých skladech při teplotách +5 až +25 °C. -

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

Použití -

Zejména slouží k základnímu napouštění dřeva, omítek a jiných savých podkladů pod další nátěry olejovými, syntetickými nebo disperzními nátěrovými hmotami ve vnitřním i venkovním prostředí. -

Výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, pitnou vodou, krmivy a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Postup -

Podklad musí být před nátěrem očištěn, obroušen a zbaven zbytků pryskyřic. -

Fermež před upotřebením důkladně promícháme a naneseme první vrstvu -

Po 20 minutách z povrchu setřeme přebývající nevsáklou fermež, na povrchu nesmí zůstat lesklý nátěr. -

Mezi jednotlivými vrstvami je nutno vyčkat min. 24 hodin. Doporučená doba před dalším nátěrem je 48 hodin. -

Nátěr je dokonale zaschlý po 48 hodinách při 20 °C. -

Dřevo lehce přebrousíme brusným papírem č.100-150 a provedeme další nátěry olejovými, syntetickými nebo disperzními nátěrovými hmotami.

Spotřeba - 100 - 150 ml/m2 -

Vydatnost: 6 - 10 m2/kg

Bezpečnost -

Hořlavina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T3, -

Vhodné hasivo je pěna nebo prášek. -

POZOR! Fermež nasáklá v porézních materiálech (např. na kousku hadru) má sklon k samovznícení. -

Obaly se zbytky nátěrových hmot a ředidel je nutné odložit na místě určeném obcí pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu. -

Původci odpadu (firmy) musí nakládat s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.

Velikosti balení - plastové láhve 500 ml, 1 l - plechový kanystr 10 l

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: